Emprego e Desenvolvemento Local

Teléfonos: 981-88.90.00 / 981-88.91.85
E-mail: emprego@valdodubra.gal
Horario de atención ó público: 09.00-15.00 horas (Luns a vernes)

Finalidade do servizo:

 • Formación
 • Promoción do emprego e creación de empresa
 • Promoción económica/Desenvolvemento Local

Servizos ofrecidos:

 • Asesoramento na creación de empresas e xestión de subvencións, acompañamento técnico
 • Información de subvencións a empresas xa constituídas
 • Apoio e difusión ás politicas activas de emprego
 • Información sobre subvencións en xeral a outros colectivos
 • Desenvolvemento de plans de formación:
 • Formación ocupacional (dirixida a desempregados/as: Plan F.I.P, S.G.I. e outros)
 • Formación continua (dirixida a traballadores/as en activo)
 • Homologación de especialidades formativas
 • Programas mixtos de formación-emprego
 • Desenvolvemento local e promoción económica
 • Programas Europeos (Equal cos concellos pertencentes á comarca de Santiago) e outros ( AGADER, xunto cos Concellos da Baña, Negreira e Santa Comba)
 • Asociacionismo veciñal (Levanza do Rexistro Municipal de Asociacións.)
 • Intermediación laboral, confección de Currículo-Vitae