Xeografía e Paisaxe

Caracterízase a xeografíade Val do Dubra pola unidade morfolóxica que lle dá o seu val. Á súavez, a conca do val, pechada polos catros costados, serve paraorganizar o territorio definindo os seus límites municipais.

Desde o punto de vistaxeolóxico, inscríbese na foxa meridiana que vai dende Carballo a Tui eque percorre o extremo occidental da comarca de Ordes.

Na fermosa paisaxe quealberga este val, destacan formacións montañosas como o monte Castelo,que situado ao norte do municipio e cunha altitude de 569metros, serve de divisoria entre os concellos de Val do Dubra, SantaComba, Tordoia e Coristanco. Desde el esténdense cara ao sur dúassucesións montañosas entre as que queda o val, de xeito quepara meterse neste municipio hanse exceder sempre os 400 metros dealtitude. En canto á altitude, séguenlle o monte Castelo, o alto daForca con 530 metros e os Montes de Boiro con 527metros.

Non significa isto, senembargo, que esteamos ante unha paisaxe exclusivamente montañosa, xaque Val do Dubra ofrece unha variedade paisaxística digna das máisfeiticeiras terras. Chairas e zonas abruptas e accidentadas configuranun expectacular horizonte, no que predominan as superficies forestais,formadas principalmente por pinos, eucaliptos e pequenas manchas deespecies autóctonas coma o castaño, carballo…

Cómpre salientar logo a importancia ecolóxicae a beleza paisaxística e natural das Ribeiras do Dubra, declaradasEspazo Natural de Interese, e que abranguen unha superficie próxima ás400 hectáreas. Este espazo está constituído por bosques rupícolascolinos, formados pola asociación senecio-bayonenses- Alnetumglutinosae, que conta con bidueiros, salgueiros e arracláns no que aespecies arbóreas se refire. No estrato herbáceo atopamos senecionemorensis Subs. Bayonenses, Osmunda regalis e Carex broteriana. Estesbosques conforman un espazo de elevada cualificación polos seus valoresbiolóxicos, botánicos e paisaxísticos.

Por outra parte,e no que á situación medioambiental do municipio se refire, coa recenteentrada en funcionamento dunha depuradora de augas residuais enBembibre, acadouse mellorar moito a calidade das augas fluviais.