Teléfonos de Interese

Organismo Teléfono
Casa do Concello – rúa Arcai, 41 – Bembibre 15873 Val do Dubra 981 88 90 00 / 981 88 91 85 / 619 46 09 49
Centro de Saúde – rúa Luar, 5  – Bembibre 981 88 91 14 / 981 88 94 15
Oficina de Recadación da Deputación – Negreira 981 88 54 52
Protección Civil – rúa Arcai, 41 – Bembibre 639 88 75 04 / 696 42 20 00 / 981 88 90 00
Permisos de queimas 012
Aquagest- rúa Arcai, 41 – Bembibre 639 82 89 96
Avarías do alumeado público 900 10 28 50 / 629 84 52 52
Animación deportiva – rúa Arcai, 41 – Bembibre 629 21 76 95
Gardería Municipal – rúa Corredoira, s/n – Bembibre 981 89 28 21
Colexio público “Xacinto Amigo Lera”  (CEIP) – rúa Entrepontes, 6 – Portomouro 981 88 25 76
Colexio público de Bembibre (CPI) – rúa Socortes, 18 – Bembibre 981 88 91 56
Urxencias Médicas 061
Emerxencias 112
Incendios 085
Garda Civil 981 58 16 11 / 981 58 12 89
Garda Civil de Tráfico 981 58 22 66