Servizos Sociais

O Departamento de Servizos Sociais do Concello de Val do Dubra traballa activamente para mellorar a calidade de vida e a participación na sociedade de todas as persoas e grupos do municipio. As iniciativas desenvolvidas inciden especialmente nos cidadáns que sofren algún tipo de carencia, marxinación ou desatención selectiva.

Departamento de Servizos Sociais
Responsable do Departamento: Jacqueline Pombo Traba
Posto: Traballadora Social
1º Andar do Concello de Val do Dubra
Teléfono 981 889000
Horario de atención ao público:
Luns a Venres de 9.00 a 13.00 horas.

Os programas básicos de acción desenvolvidos polos Servizos Sociais do Concello son:

  • Programa de Orientación, Asesoramento e Información

Ten por obxecto informar á cidadanía sobre os distintos dereitos e recursos en materia de servicios sociais, así como orientar e asesorar ás persoas e grupos afectados por problemáticas específicas, diagnosticar a situación e derivalos, se é necesario, aos servizos sociais de atención especializada.

  • Programa de Axuda no Fogar

O servizo de Axuda a domicilio está dirixido a toda a poboación. Gozan de prioridade aquelas persoas que presenten disfuncións ou discapacidades que lles limiten a súa autonomía persoal e a súa capacidade de relación social, e que teñan dificultades para procurar o seu benestar físico, social e psicolóxico. A estas persoas préstanselles unha serie de atencións ou coidados de carácter persoal, psicosocial e educativo, doméstico e técnico, e proporcionnselles a posibilidade de continuar na súa contorna natural, mentres isto sexa posible e conveniente.

O devandito programa está regulado pola Ordenanza Municipal do Concello de Val do Dubra de Servizo de Axuda no Fogar e dos Prezos Públicos. Este servizo pódese complementar co programa de teleasistencia domiciliaria.

  • Programa de Emerxencia Social

Dende os Servizos Sociais detéctanse situacións de urxencia que requiren ser abordadas de xeito rápido e eficaz. Fundamentalmente situacións de escaseza de medios económicos que dificultan o normal desenvolvemento das persoas ou familias. Con este programa preténdese paliar e se é posible, correxir estes déficits.

  • Programa de Educación Familiar

O programa de educación familiar intervén en tres sectores moi importantes: o da familia e a escola, o dos adolescentes e o da muller. Trata de paliar nas familias as deficiencias presentadas e promover hábitos. Así mesmo, procura a prevención de futuras dificultades e a integración social dos seus membros a nivel profesional, escolar, etc.

  • Servizo de Atención Temperá 

Negreira e Val do Dubra únense para compartir a Unidade de Atención Temperá Os concellos de Negreira e Val do Dubra veñen de asinar un convenio de colaboración para compartir os servizos que ofrece a Unidade de Atención Temperá, financiada pola Xunta de Galicia, e que polo tanto supón un aforro en gasto para os dous concellos. Este convenio permanecerá activo até o vindeiro 31 de outubro.

  • Vivenda de Emerxencia Social e acondicionamento do entorno en Portomouro

O concello de Val do Dubra en colaboración con AGADER reformou o antigo consultorio médico de Portomouro convertendo o local nunha vivenda de emerxencia social e acondicionou o entorno onde estaban as antigas vivendas dos mestres do Colexio Público Xacinto Amigo Lera.

8311f32f-a133-4bc0-9670-af0495801710

45d2342b-58fd-4bfa-a73f-91e44e5bc7be

TELÉFONO DE ATENCIÓN PREFERENTE PARA PERSOAS MAIORES DE 65 ANOS:

att maiores 65_page-0001

PACTO DE ESTADO:

logo_pacto_de_estado_pq

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/