Pedra do Home

Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 2 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb
Plants: image 4 0f 4 thumb

Plants: image 1 0f 4 thumb
Plants: image 2 0f 4 thumb
Plants: image 3 0f 4 thumb
Plants: image 4 0f 4 thumb

Con este nome coñécese un afloramento graní­tico próximo ao lugar da Igrexa (Portomouro de Arriba) que na actualidade presenta tres sartegos antropomorfos esculpidos na rocha. Son os restos dun antigo cemiterio de inhumación que segue o rito cristián, coa cabeza dos defuntos orientada ao solpor e os pés ao nacente, a mesma orientación que gardaban antigamente as igrexas.

Os tres sartegos teñen a mesma tipoloxía, co oco adaptado para a cabeza e un espazo trapezoidal para o resto do corpo, máis estrito á altura dos pés. Cubriríanse cunha tapa tamén feita en pedra. Non coñecemos a cronoloxía exacta da necrópole, pero este tipo de tumbas é moi característico dos comezos da Idade Media, especialmente entre os séculos VIII e XI.

Este tipo de necrópoles estaban sempre asociadas a unha igrexa ou eremitorio, polo que seguramente nas proximidades, ou mesmo sobre a propia rocha, existiu no seu día unha construción, da que non quedan máis restos ca uns pequenos rebaixes, posiblemente cimentacións.

Os veciños denominaban ao conxunto a Pedra dos Mouros, estando ligada no imaxinario popular a estes seres misteriosos e á existencia de tesouros nas súas inmediacións. Segundo os testemuños orais a altura da pedra era moito maior, case 5 m, e nela había máis de unha ducia de sartegos. Contaba, ademais, cunha escalinata e unha plataforma dende a que se vía o río Tambre. Pero nos anos 50 do século XX parte da pedra foi dinamitada por un buscador de tesouros o que produciu a destrución dalgún dos sartegos orixinarios e danos irreparables no conxunto.

Este xacemento sitúase sobre un afloramento granítico, nun pequeno resalte da ladeira sur do monte que configura o río Tambre, a 280 m.s.n.m. Domina o lugar da Igrexa (Portomouro) e está composto por tres sartegos antropomorfos esculpidos na zona superior do afloramento.

SARTEGO Nº 1 SARTEGO Nº 2 SARTEGO Nº 3
Atópase á dereita das escaleiras. Dimensións: Lonxitude externa: 1,81 m Lonxitude interna: 1,60 m Largo exterior da cabeceira: 0,50 m Largo exterior dos pés: 0,40 m Cabeceira: 0,25 x 0,23 m Grosor das paredes laterais na cabeceira: entre 12 e 14 cm Grosor das paredes laterais no resto do sartego: 6 cm Profundidade do oco da cabeceira: 20 cm Profundidade do oco nos pés: 17 cm O enterramento está inclinado cara o NE Atópase á esquerda das escaleiras. Dimensións: Lonxitude externa: 1,90 m Lonxitude interna: 1,80 m Largo exterior da cabeceira: 0,56 m Largo exterior dos pés: 0,37 m Cabeceira: 0,25 x 0,23 m Grosor das paredes laterais na cabeceira: 15 cm Grosor das paredes laterais no resto do sartego: 7 cm Profundidade do oco da cabeceira: 20 cm Profundidade do oco nos pés: sobre os 17 cm (están mal conservados) O enterramento está inclinado cara o NE É o mellor conservado e localízase ao SE do anterior. Dimensións: Lonxitude externa: 1,65 m Lonxitude interna: 1,47 m Largo exterior da cabeceira: 0,57 m Largo exterior dos pés: 0,36 m Cabeceira: 0,29 x 0,25 m Grosor das paredes laterais na cabeceira: entre 16 cm Grosor das paredes laterais no resto do sartego: 8 cm Profundidade do oco da cabeceira: 21 cm Profundidade do oco nos pés: 23 cm O enterramento está case plano, aínda que parece orientado en sentido SW-NE

Os tres sartegos foron realizados rebaixando a parte posterior do afloramento, quedando os seus laterais sobreelevados con respecto á rocha. A parte superior está alisada e rebaixada como para recibir unha cubrición superior.

Probablemente poden ser datadas na época altomedieval-sueva. Coñécese que había máis de unha ducia de sartegos, xa perdidos. Os veciños denominaban ao conxunto a Pedra dos Mouros, estando ligada no imaxinario popular a estes seres misteriosos, dos que se cre que foron os antigos poboadores de Galicia. A altura da pedra era moito maior (segundo testemuños veciñais ainda nos anos 50 levantábase cando menos 5 metros máis que na actualidade) contando cunha escalinata e unha plataforma dende a que se vía a ponte e o río Tambre. Este enclave, segundo os testemuños máis antigos, tivo a súa importancia entre os séculos IV-VIII, datas nas que poderían ser situadas as tumbas. Ao parecer, podería terse levantado alí unha torre ou fortaleza para vixiar o paso do río Tambre, na antiga ponte de Portomouro, que se remonta á época romana, ponte que, ao parecer, derrubouse a principios do século XVII. Podería tratarse, pois, das tumbas dos vixías do paso.

Nos anos 50 parte da pedra foi dinamitada por un buscador de tesouros producindo, segundo relatos veciñais, a destrución de parte dos sartegos orixinarios e danos irreparables no conxunto.