OMIC/OMIX

Finalidade do servizo:

Servizo para a mocidade integrado na Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil da XUNTA DE GALICIA, CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

A súa función é a de proporcionar aos mozos e ás mozas do Concello información, asesoramento e documentación de temas do seu interese, tales como a educación, cultura, viaxes, ocio, emprego, idiomas, cursos, estudos, programas europeos, etc; organizando dende este unha serie de actividades xuvenís e de tempo libre co fin de promocionar a participación dos/das mozos/as na vida sociocultural.

Descrición das áreas de traballo:

Promoción da información xuvenil
Actividades de formación en animación xuvenil e outras
Fomento do asociacionismo xuvenil e participación
Actividades de animación sociocultural e campamentos de verán
Programas que incorporen a xuventude ás novas tecnoloxías
Información e asesoramento á xuventude
Acceso á RIX (Rede Galega de Información Xuvenil
Expedición do Carne Xove Euro <26

Descrición dos programas que desenvolven:

Actividades orientadas á xuventude
Axudas e subvencións
Oposicións e emprego
Exames e probas
Xornadas e congresos
Vivenda xove
Outras convocatorias

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Ó CONSUMIDOR (OMIC)

Servizo público dependente do Concello de Val do Dubra e que ten como misión principal a de tutelar os dereitos fundamentais do individuo ante os conflitos xurdidos en materia de consumo así como a de recoller e intentar solucionar as queixas e reclamacións.

Responsable dos departamentos: Jesús Carlos Nieto Vilas
Teléfono: 981889000/619460949,  Fax: 981889100
Correo electrónico: jesus.nieto@valdodubra.gal
Horario de atención ó público: De Luns a Venres de 09:00 a 15:00.