Madrugadores

CENTROS EDUCATIVOS DE VAL DO DUBRA CO SERVIZO DE MADRUGADORES

  • CEIP PLURILINGÜE “XACINTO AMIGO LERA”  

– Horario: 7.30 a 9.30 horas

– Lugar: O propio centro educativo (Portomouro)

– Número de prazas máximo 10

– Inclúe servizo de almorzo

  • CPI DE BEMBIBRE

– Horario: 7.15 a 9.15 horas

– Lugar: Centro de formación (Bembibre)

– Número de prazas máximo 15

– Inclúe servizo de almorzo

En que consiste e para quen vai dirixido?

O servizo de madrugadores está organizado polo Concello de Val do Dubra no marco do Convenio de colaboración coa Consellería de Educación para prestar un servizo ás familias con menores a cargo, que favoreza a conciliación da vida laboral, familiar e persoal, e a adquisición de valores e hábitos saudables desde a infancia. 

O Concello de Val do Dubra ten fixado dentro das súas prioridades de actuación e, nomeadamente, no que respecta ás súas competencias e políticas socioeducativas, de igualdade e infancia, a promoción e materialización de medidas orientadas a facilitar a conciliación laboral e familiar da súa veciñanza; e, entre estas, aquelas que teñan por obxecto que as unidades familiares poidan compatibilizar os seus horarios laborais cos escolares/lectivos das súas crianzas.  E con tal finalidade  preténdese ofertar un servizo municipal orientado a garantir estas necesidades de conciliación, e que se ten concretado, ata o de agora, no servizo de “Madrugadores” e que ten por obxecto facilitar, durante os días lectivos do curso escolar, a conciliación familiar e laboral dos pais e nais dos alumnos/as admitidos/a en dito centro, de xeito que contén cun servizo de coidado e atención durante un máximo das dúas horas  anteriores ao inicio da xornada escolar, período durante o cal realizarán actividades lúdico-educativas variadas e poderán ademais recibir o almorzo.

Cal é o eu custo?

PREZO DO SERVIZO (https://sede.dacoruna.gal/subtel/ordenanzas/ordenanza/14434)

 Prezo xeral (por usuario/a):

· 55 euros/mes

· 3 euros día (no caso de usuarios por días)

Prezo por 2º usuario/a:

· 2º usuario/a dunha mesma unidade familiar: 30 euros/mes

· Non se aplicará aos/ás usuarios/a por días

Prezo por 3º usuario/a e seguintes:

· 3º e seguintes usuarios/as dunha mesma unidade familiar: 0 euros/mes

· Non se aplicará aos/ás usuarios/a por días

Como solicito praza e me inscribo no servizo Madrugadores?

Deberase cumprimentar unha solicitude xeral e adxuntar o formulario para a reserva de praza no servizo de Madrugadores. O prazo para presentar a reserva será do 1 ao 30 de xuño.

Unha vez aberto o prazo de inscrición (Matrícula, a partir 1 de setembro) poderá formalizarse co seguinte formulario.