Escola Municipal de Música

A Escola Municipal de Música de Val do Dubra pretende ser unha ferramenta ao servizo das veciñas e veciños de Val do Dubra así como da súa contorna, abarcando espazos que van máis alá dos servizos obrigatorios, enriquecendo a vida das nosas veciñas e veciños con actividades culturais ás que poidan ter acceso toda a poboación en situación de igualdade.

Terá como persoas destinatarias/usuarias o alumnado (en diante alumnos/as) dende os 3 anos (cumpridos no 2023) con empadroamento/residencia legal no Concello de Val do Dubra (en caso de vacantes, estas poderanse cubrir por persoas que non cumpran os anteditos criterios), e que se teñan inscrito no prazo e forma establecidos.

 • Enderezo (onde se imparten as clases da Escola Municipal de Música de Val do Dubra): Casa da Cultura Rúa Arcai 32, Bembibre-Val do Dubra
 • Teléfono: 981 88 90 00
 • Responsable técnico: Carmen Noya Iglesias, Educadora Familiar
 • Responsable Municipal: Concellería de Cultura e Educación
  • Edificio Multiusos de Aldeanova Rúa Costaneira 15220 – Ortoño- Ames
 • Destinatarios/as: Persoas empadroadas en Val do Dubra de 3 anos en diante, no caso de prazas vacantes tamén poderían matricularse persoas de concellos limítrofes.

Funcións:

 • Proporcionar ás persoas que o desexen, a posibilidade de desenvolver as súas capacidades creativa e a súa sensibilidade artística.
 • Crear afeccionadas/os presentando modelos sinxelos ao alcance de todo o mundo, independentemente da súa formación.
 • Fomentar a diversidade no ocio e tempo libre.
 • Configurar unha Escola Municipal de Música como un equipamento máis alá do ámbito educativo e cultural.
 • Posibilitar un espazo cunha organización flexible que permita ás usuarias e usuarios compaxinar coa súa vida familiar e profesional.
 • Permitir o dereito de todas as persoas a acceder e disfrutar de determinados coñecementos e actividades cos que antes so uns poucos podían deleitarse.
 • Facilitar o acceso á música a persoas de todas as idades, con independencia da súa formación.
 • Ter un carácter esencialmente práctico desde idades moi temperás.
 • Configurar a EMM como un centro formativo e de difusión cultural coa finalidade de ter unha boa acollida entre as veciñas e veciños.
 • Dotar á EMM dun compoñente lúdico, emocional e creativo

Disciplinas:

 • Aula de música e movemento (para alumnos/as de 3 a 6 anos, cumpridos durante o 2023); que poderá dividirse, á súa vez e atendendo ao número e características/perfil dos/as alumnos/as, en tres niveis:
  • Pre-iniciación
  • Iniciación
  • Formación básica
 • Aula de canto (para alumnos/as a partir de 7 anos, cumpridos durante o 2023)
  • Técnica vocal
  • Canto moderno
 • Aula de Corda (para alumnos/as a partir de 7 anos, cumpridos durante o 2023 )
  • Guitarra (clásica/acústica/eléctrica)
  • Baixo eléctrico
  • Ukelele
  • Piano
 • Aula de Vento (para alumnos/as a partir de 7 anos, cumpridos durante o 2023)
 • Frauta (traveseira/doce)
 • Saxofón
 • Clarinete
 • Trompeta
 • Trombón
 • Percusión (para alumnos/as a partir de 7 anos, cumpridos durante o 2023)
 • Batería
 • Percusión Latina