Deportes

Este servizo ten como finalidade o fomento da actividade deportiva, especialmente o deporte para todos, desenvolvendo e executando os diferentes plans de promoción e actuación dirixidos os cidadáns.

Actividades e servizos:

  1. Xestión, planificación, creación e mantemento das instalacións deprotivas municipais, de acordo a lexislación vixente.
  2. Colaboración coas diferentes administracións.
  3. Organización e promoción de actividades deportivas, en colaboracións cos clubes e asociacións deportivas.
  4. Asesoramento e apoio os clubes e entidades deportivas.
  5. Promoción das escolas deportivas e asociacionismo deportivo.
  6. Actividades físico deportivas.
  7. Ligas Municipais.

Atención ó público:

Pavillón de Deportes municipal
Casa do Concello
Teléfono de Información: 629 21 76 95