Daily Archives: 11 junio, 2024
BONO REMUDA: Concesión de axudas para o fomento do traspaso de negocios por remuda xeracional
BONO REMUDA: Concesión de axudas para o fomento do traspaso de negocios por remuda xeracional

Poderán beneficiarse do Bono Remuda as persoas traballadoras autónomas, as persoas profesionais que estean dados de Alta no RETA, así como as persoas mutualistas, e as sociedades de calquera clase, incluídas as unipersoais e comunidades de bens, con domicilio fiscal en Galicia na data da solicitude, segundo a alta no imposto de actividades económicas ou […]