Daily Archives: 27 noviembre, 2019
SOLICITUDE TELEFÓNICA ESPAÑA
SOLICITUDE TELEFÓNICA ESPAÑA

Telefónica móbiles España expón: De acordo co disposto na Lei 3/2007 do 9 de abril de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia no artigo 20 bis que di textualmente: » Nas liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica, sen prexuízo do necesario respecto das especificacións da regulamentación electrotécnica sobre distancia mínima […]