Daily Archives: 4 septiembre, 2019
LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL CUALIFICADOR E DATA E HORA DO 1º EXERCICIO, PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2
LISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL CUALIFICADOR E DATA E HORA DO 1º EXERCICIO, PRAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2

lISTA DEFINITIVA, TRIBUNAL CUALIFICADOR E DATA 1º EXERCICIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 Mediante resolución da alcaldía número 605/2019, de data 03 de setembro de 2019, dictouse a seguinte resolución: (…)»De conformidade co establecido na base décimo terceira das bases do proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego do grupo C2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO: (…)”Posteriormente, mediante […]