Daily Archives: 3 septiembre, 2019
lista definitiva de candidatos admitidos, tribunal cualificador e dia da celebracion do primeiro exercicio
lista definitiva de candidatos admitidos, tribunal cualificador e dia da celebracion do primeiro exercicio

ASUNTO: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS BOLSA DE EMPREGO PRAZA DE TRABALLADOR/A SOCIAL, A2. Mediante resolución da alcaldía número 602/2019, de data 3 de setembro de 2019, adoptouse o seguinte acordo: (…)»ANTECEDENTES: De conformidade co establecido na base décimo terceira das bases do proceso selectivo para a confección dunha bolsa de emprego do grupo […]