TURISMO DO IMSERSO 2017-2018

PROGRAMA DE TURISMO DO IMSERSO, TEMPADA 2017-2018

O IMSERSO promove un Programa de Turismo destinado ás persoas maiores que o soliciten. O período vacacional será o comprendido entre os meses de outubro e xuño, segundo a modalidade.

  • Zona costeira peninsular:Andalucía, Cataluña, Murcia e Comunidade Valenciana.
  • Zona costeira insular:Baleares e Canarias
  • Turismo de interior: circuitos culturais, turismo da natureza, viaxes a capitais de provincia e viaxes ás Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.

REQUISITOS DE ACCESO Ó PROGRAMA:

Residir en España ou ser español/española residente no exterior (de conformidade coa Instrucción da Dirección Xeral do Imserso, de 7 de abril de 2017, reguladora da tempada 2017/2018 do programa de Turismo do Imserso) e reunir calquera das seguintes condicións:

  1. Ser pensionistas de xubilación do Sistema da Seguridade Social.
  2. Ser pensionista de viuvez e ter os 55 anos cumpridos.
  3. Pensionistas por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, en todos os casos, que teñan os 60 anos cumpridos.
  4. Ser titular ou beneficiario do sistema da Seguridade Social, con 65 anos cumpridos.

Os/As usuarios/as poderán ir acompañados do cónxuxe ou, no seu caso, da parella de feito ou persoa coa que se constitúe unha unión estable e de convivencia con análoga relación de afectividade á conxugal, sen necesidade de que estes reúnan os requisitos da idade ou pensión.

Así mesmo, poderán ir acompañados dos/das fillos/as con discapacidade, en grao igual ou superior ó 45%, sempre que viaxen cos seus pais e se aloxen no mesmo cuarto.

Deberá cumprimentarse o apartado do formulario de solicitude correspondente, indicando os datos do/da fillo/a.

En todo caso, os/as solicitantes deberán valerse por se mesmos/as para realizar as actividades básicas da vida diaria e non padecer alteracións do comportamento que poidan alterar a normal convivencia nos establecementos hoteleiros, nin padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.

PRAZO DE SOLICITUDE: ata o 7 de xuño de 2017.

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:

 

FORMULARIOS DE SOLICITUDE MANUAL PARA ENVIAR POR CORREO POSTAL

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR: DNI importe das prestacións que perciben as persoas solicitantes.

PREVISIÓN DE PREZOS TEMPADA 2017-2018

MÁIS INFORMACIÓN:

No departamento municipal de servizos socias do Concello ou no teléfono: 981889000. Así mesmo poderán obtela no enlace que segue: http://imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/index.htm

 

 

Noticias Similares

CLAUSURA OBRADOIRO ENTREGA DE DIPLOMAS E CLAUSURA DO OBRADOIRO DE EMPREGO “BARCALA-DUBRA II” Vinte alumnos/as veñen de rematar a súa etapa de formación e traballo, nun Obradoiro, de 6
TURISMO DO IMSERSO 2017-2... PROGRAMA DE TURISMO DO IMSERSO, TEMPADA 2017-2018 O IMSERSO promove un Programa de Turismo destinado ás persoas maiores que o soliciten. O período vacacional será o comprendido
SOLICITUDES INSTALACIÓNS...   MODELO DE SOLICITUDE DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS  
Escola Infantil de 0 a 3 ... Escola Infantil Municipal do Concello de Val do Dubra, de 0 a 3 anos CURSO 2017-2018 PRAZO SOLICITUDE RENOVACIÓN E PREINSCRICIÓN: do 15 ó 31 de marzo
Contratación Técnico in... BASES TÉCNICO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Data de publicación no Taboleiro de Edictos e na Web: 04 de maio de 2017.
BASES ELECCIÓN XUÍZ PAZ...   O Pleno do Concello na Sesión Ordinaria do xoves 18 de maio de 2017 aprobou as BASES DA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A ELECCIÓN DE XUÍZ/XUÍZA DE
TERMALISMO IMSERSO 2017 PROGRAMA DE TERMALISMO SAUDABLE DO IMSERSO. TEMPADA 2017 (BOE núm. 300, do 13 de decembro de 2016) O IMSERSO convocou a concesión de prazas para pensionistas que
Prestación por fillo/a a... Procedemento BS410A – Programa de prestación por fillas e fillos menores de tres anos. Orde do 24 de marzo de 2017  pola que se establecen as bases polas que
BOLSA TRABALLO AUX. ADVO/... ANUNCIO de convocatoria e bases reguladoras da creación dunha bolsa de traballo para o nomeamento, en réxime de interinidade, de funcionarios da Escala de Administración Xeral, Subescala
ANUNCIO TÉCNICO DE XESTI...
AXUDAS MEDIDA LEADER Apertura da Convocatoria para a presentación de solicitudes de axuda ao abeiro da Medida Leader Galicia 2014-2020, GDR-19 Asociación Terras de Compostela Ámbito de actuación: O ámbito
ENQUISA AMBIENTAL ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA OT 5. “Frear o cambio climático”   Proxecto cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
CAMPAMENTOS DEPORTIVOS VE...
Contratación técnico de... Resolución de Alcaldía de 14 de marzo de 2017 pola que se convoca o proceso de elaboración dunha lista para a selección de funcionario interino para o
Bolsa técnico xestión e... Resolución de Alcaldía de 14 de marzo de 2017 pola que se convoca o proceso de elaboración dunha lista para a selección de funcionario interino para o