TERMALISMO IMSERSO 2017

PROGRAMA DE TERMALISMO SAUDABLE DO IMSERSO. TEMPADA 2017

(BOE núm. 300, do 13 de decembro de 2016)

O IMSERSO convocou a concesión de prazas para pensionistas que desexen participar no PROGRAMA DE TERMALISMO SAUDABLE. Tempada 2017

PERSOAS BENEFICIARIAS (usuarios/as de praza):

Poderán participar neste PROGRAMA  as persoas residentes en España, que reúnan, entre outros, algún dos seguintes requisitos:

  1. Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema da Seguridade Social español (S. S. S.)
  2. Ser pensionista de viuvez, con 55 ou máis anos de idade, do Sistema da Seguridade Social español.
  3. Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, con 60 ou máis anos de idade, do Sistema da Seguridade Social español.
  4. Ser asegurado/a ou beneficiario/beneficiaria do Sistema da Seguridade Social español, con 65 ou máis anos de idade

Españois/españolas residentes no estranxeiro:

Así mesmo, poderán participar neste programa as persoas con nacionalidade española, que residan no estranxeiro, sempre que perciban unha pensión do Sistema da Seguridade Social español e conten coa idade esixida no art. 3.1 da Resolución publicada ó efecto no BOE indicado no 1º parágrafo do presente Bando, ou sexan asegurados ou beneficiarios do Sistema da Seguridade Social, con idade igual ou superior a 65 anos, de acordo co previsto no art. 3.1.d) e, en todos os supostos, reúnan o resto dos requisitos esixidos aos/ás usuarios/as no art. 3.2.

Tamén poderán ser adxudicatarios das prazas, como acompañante, o cónxuxe ou, no seu caso, a parella de feito ou persoa coa que se constitúe unha unión estable e de convivencia con análoga relación de afectividade á conxugal, sen necesidade de que estos reúnan algún dos requisitos esixidos no art. 3.1. e en todo caso, cumprindo os requisitos previstos no art. 3.2.

Así mesmo, poderán ser adxudicatarios de praza os/as fillos/as con discapacidade, en grao igual ou superior ó 45%, sempre que disfruten a quenda cos seus pais e se aloxen na mesma habitación.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:

  1. Antes do 13 de xaneiro do 2017 para as quendas dos meses de febreiro a agosto.
  2. Antes do 12 de maio, para as quendas dos meses de setembro a decembro.

As solicitudes poderán presentalas no Concello ou tramitalas por vía telemática.

Máis información nos servizos sociais comunitarios municipais. Teléfono: 981 88 90 00.

Enlaces de interese:

Bando

Normativa

Formulario de solicitude

Folleto informativo

Relación de balnearios

Tramitación electrónica

 

Noticias Similares

MATRÍCULA GARDERÍA 2016... Escola Infantil Municipal do Concello de Val do Dubra, de 0 a 3 anos CURSO 2016-2017 PRAZO SOLICITUDE RENOVACIÓN E PREINSCRICIÓN: do 15 ó 31 de marzo
ENQUISA AMBIENTAL ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA OT 5. “Frear o cambio climático”   Proxecto cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Convocatoria e Bases para... ANUNCIO de convocatoria e bases reguladoras da creación dunha bolsa de traballo para o nomeamento, en réxime de interinidade, de funcionarios da Escala de Administración Xeral, Subescala
Novo prazo Axudas Transpo... NOVO PRAZO DE SOLICITUDE DE AXUDAS PARA O TRANSPORTE 2016/2017 Rematado o prazo da convocatoria de Axudas para o Ensino e o Transporte do Concello de Val
Cartel obra PDR 2016 Val ... Mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias PDR de Galicia 2014-2020. Convocatoria 2016 PROXECTO: “ESTRADA DE CORNES A PORTOMEIRO E OUTROS”
CLASES DE INGLÉS FICHA DE PREINSCRICIÓN CURSO INGLÉS 2016
PEL-EMPRENDE A Deputación Provincial da Coruña vén de aprobar as bases reguladoras da convocatoria de axudas ao fomento da iniciativa empresarial entre xóvenes emprendedores para a posta en
ESQUÍ 2017 CAMPAÑA DE ESQUÍ – 2017 A Deputación Provincial da Coruña vén de asignar ó Concello de Val do Dubra 3 PRAZAS na Campaña de esquí. Poderán participar
TERMALISMO IMSERSO 2017 PROGRAMA DE TERMALISMO SAUDABLE DO IMSERSO. TEMPADA 2017 (BOE núm. 300, do 13 de decembro de 2016) O IMSERSO convocou a concesión de prazas para pensionistas que
ENTROIDO 2017
LISTAXE PROVISIONAL BOLSA... LISTAXE PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS NO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA O NOMEAMENTO, EN RÉXIME DE INTERINIDADE, DE FUNCIONARIOS/FUNCIONARIAS
SOLICITUDES INSTALACIÓNS...   MODELO DE SOLICITUDE DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS  
ESCOLA DE MÚSICA IMPRESO MATRÍCULA CLASES MÚSICA 2016