TERMALISMO IMSERSO 2017

PROGRAMA DE TERMALISMO SAUDABLE DO IMSERSO. TEMPADA 2017

(BOE núm. 300, do 13 de decembro de 2016)

O IMSERSO convocou a concesión de prazas para pensionistas que desexen participar no PROGRAMA DE TERMALISMO SAUDABLE. Tempada 2017

PERSOAS BENEFICIARIAS (usuarios/as de praza):

Poderán participar neste PROGRAMA  as persoas residentes en España, que reúnan, entre outros, algún dos seguintes requisitos:

  1. Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema da Seguridade Social español (S. S. S.)
  2. Ser pensionista de viuvez, con 55 ou máis anos de idade, do Sistema da Seguridade Social español.
  3. Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, con 60 ou máis anos de idade, do Sistema da Seguridade Social español.
  4. Ser asegurado/a ou beneficiario/beneficiaria do Sistema da Seguridade Social español, con 65 ou máis anos de idade

Españois/españolas residentes no estranxeiro:

Así mesmo, poderán participar neste programa as persoas con nacionalidade española, que residan no estranxeiro, sempre que perciban unha pensión do Sistema da Seguridade Social español e conten coa idade esixida no art. 3.1 da Resolución publicada ó efecto no BOE indicado no 1º parágrafo do presente Bando, ou sexan asegurados ou beneficiarios do Sistema da Seguridade Social, con idade igual ou superior a 65 anos, de acordo co previsto no art. 3.1.d) e, en todos os supostos, reúnan o resto dos requisitos esixidos aos/ás usuarios/as no art. 3.2.

Tamén poderán ser adxudicatarios das prazas, como acompañante, o cónxuxe ou, no seu caso, a parella de feito ou persoa coa que se constitúe unha unión estable e de convivencia con análoga relación de afectividade á conxugal, sen necesidade de que estos reúnan algún dos requisitos esixidos no art. 3.1. e en todo caso, cumprindo os requisitos previstos no art. 3.2.

Así mesmo, poderán ser adxudicatarios de praza os/as fillos/as con discapacidade, en grao igual ou superior ó 45%, sempre que disfruten a quenda cos seus pais e se aloxen na mesma habitación.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:

  1. Antes do 13 de xaneiro do 2017 para as quendas dos meses de febreiro a agosto.
  2. Antes do 12 de maio, para as quendas dos meses de setembro a decembro.

As solicitudes poderán presentalas no Concello ou tramitalas por vía telemática.

Máis información nos servizos sociais comunitarios municipais. Teléfono: 981 88 90 00.

Enlaces de interese:

Bando

Normativa

Formulario de solicitude

Folleto informativo

Relación de balnearios

Tramitación electrónica

 

Noticias Similares

Contratación técnico de... Resolución de Alcaldía de 14 de marzo de 2017 pola que se convoca o proceso de elaboración dunha lista para a selección de funcionario interino para o
ENQUISA AMBIENTAL ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA OT 5. “Frear o cambio climático”   Proxecto cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
AXUDAS MEDIDA LEADER Apertura da Convocatoria para a presentación de solicitudes de axuda ao abeiro da Medida Leader Galicia 2014-2020, GDR-19 Asociación Terras de Compostela Ámbito de actuación: O ámbito
TERMALISMO IMSERSO 2017 PROGRAMA DE TERMALISMO SAUDABLE DO IMSERSO. TEMPADA 2017 (BOE núm. 300, do 13 de decembro de 2016) O IMSERSO convocou a concesión de prazas para pensionistas que
Bolsa técnico xestión e... Resolución de Alcaldía de 14 de marzo de 2017 pola que se convoca o proceso de elaboración dunha lista para a selección de funcionario interino para o
Escola Infantil de 0 a 3 ... Escola Infantil Municipal do Concello de Val do Dubra, de 0 a 3 anos CURSO 2017-2018 PRAZO SOLICITUDE RENOVACIÓN E PREINSCRICIÓN: do 15 ó 31 de marzo
Prestación por fillo/a a... Procedemento BS410A – Programa de prestación por fillas e fillos menores de tres anos. Orde do 24 de marzo de 2017  pola que se establecen as bases polas que
ANUNCIO TÉCNICO DE XESTI...
TURISMO DO IMSERSO 2017-2... PROGRAMA DE TURISMO DO IMSERSO, TEMPADA 2017-2018 O IMSERSO promove un Programa de Turismo destinado ás persoas maiores que o soliciten. O período vacacional será o comprendido
CAMPAMENTOS DEPORTIVOS VE...
BASES ELECCIÓN XUÍZ PAZ...   O Pleno do Concello na Sesión Ordinaria do xoves 18 de maio de 2017 aprobou as BASES DA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA A ELECCIÓN DE XUÍZ/XUÍZA DE
CLAUSURA OBRADOIRO ENTREGA DE DIPLOMAS E CLAUSURA DO OBRADOIRO DE EMPREGO “BARCALA-DUBRA II” Vinte alumnos/as veñen de rematar a súa etapa de formación e traballo, nun Obradoiro, de 6
SOLICITUDES INSTALACIÓNS...   MODELO DE SOLICITUDE DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS  
BOLSA TRABALLO AUX. ADVO/... ANUNCIO de convocatoria e bases reguladoras da creación dunha bolsa de traballo para o nomeamento, en réxime de interinidade, de funcionarios da Escala de Administración Xeral, Subescala
Contratación Técnico in... BASES TÉCNICO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Data de publicación no Taboleiro de Edictos e na Web: 04 de maio de 2017.