Protección Civil

Protección Civil
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Val do Dubra está integrada por 53 voluntarios que, de forma desinteresada, colaboran nas situacións de grave risco colectivo, catástrofes extraordinarios ou calamidades públicas nas que poidan perigar, de xeito masivo, a vida e integridade física das persoas e a protección e socorro destas.

 

A base de Protección Civil esta situada ó lado do Campo de Fútbol novo:

Teléfonos de Protección Civil:

639 88 75 04
696 42 20 00
981 88 90 00

112