OMIC/OMIX

Finalidade do servizo:

Servizo para a mocidade integrado na Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil da Xunta de Galicia, Vicepresidencia, da Igualdade e do Benestar, Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade

A súa función é a de proporcionar ós mozos do Concello información, asesoramento e documentación de temas do seu interese como a educación, cultura, viaxes, ocio, emprego, idiomas, cursos, estudos, programas europeos etc; organizando dende esta unha serie de actividades xuvenís e de tempo libre co fin de promocionar a participación dos mozos na vida sociocultural.

Descrición das áreas de traballo:

Promoción da información xuvenil
Actividades de formación en animación xuvenil e outras
Fomento do asociacionismo xuvenil e participación
Actividades de animación sociocultural e campamentos de verán
Programas que incorporen a xuventude ás novas tecnoloxias
Información e asesoramento á xuventude
Acceso á RIX (Rede Galega de Información Xuvenil
Expedición do Carne Xove Euro <26

Descrición dos programas que desenvolven:

Actividades orientadas á xuventude.
Axudas e subvencións.
Oposicións e emprego.
Exames e probas.
Xornadas e congresos.
Vivenda xove.
Outras convocatorias.

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Ó CONSUMIDOR (OMIC)

Servizo público dependente do Concello de Val do Dubra e que ten como misión principal tutelar os dereitos fundamentais do individuo ante os conflitos surxidos en materia de consumo así como recoller e intentar solucionar as queixas e reclamacións.

Responsable dos departamentos: Jesús Carlos Nieto Vilas
Teléfono: 981889000-9185,  Fax: 981889100
Correo electrónico: jesus.nieto@valdodubra.gal
Horario de atención ó público: De Luns a Venres de 9:00 a 15:00.