Axudas Deputación

Publicáronse as convocatorias de axudas da Deputación Provincial 2018 de actividades e investimentos culturais, para as entidades sen ánimo de lucro que forman parte dos ámbitos correspondentes ás seguintes modalidades:

MODALIDADE A. Entidades de natureza cultural (asociacións culturais e entidades que teñan o seu carácter cultural debidamente acreditado nos seus estatutos).
MODALIDADE B. Entidades de natureza veciñal (asociacións de veciñas e veciños, asociacións xuvenís, de amas de casa, da terceira idade, asociacións de mulleres rurais…).
MODALIDADE C. Entidades de natureza socioeducativa (ANPAS de centros educativos do ensino público, asociacións pedagóxicas, etc.).
MODALIDADE D. Entidades de natureza social e/ou asistencial (entidades que realizan o seu labor de xeito prioritario no campo dos servizos sociais, o medio ambiente, a igualdade, a memoria histórica, a sensibilización e traballo en valores cívicos e o desenvolvemento territorial e socioeconómico).
A tramitación será telemática a través da plataforma SUBTEL da Deputación Provincial da Coruña, https://www.dicoruna.es/dicoruna-subtel/solicitudes, para todas as fases do procedemento: solicitude, concesión e xustificación, incluíndo en cada unha delas, as notificacións, requirimentos de información e documentación e envíos de documentación. Serán imprescindibles dous requisitos para esta tramitación:
1.- Certificado dixital ou DNI electrónico. Deberán dispor deles:
– a persoa que ocupe a Presidencia da entidade
– a persoa que ocupe a Secretaría da entidade
– a persoa que represente á entidade ante a Deputación (se é distinta das dúas anteriores).
2.- Correo electrónico. A entidade deberá dispor dun enderezo de correo electrónico que non poderá variar ao longo de toda a tramitación do expediente, xa que as comunicacións dirixiranse a ese enderezo.
O prazo para a presentación de solicitudes remata o 27 de abril de 2018 ás 14.00 horas.

Máis información:

Acordo X.G. 16/03/2018 polo que se aproban as bases reguladoras do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2018: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/03/22/2018_0000002196.pdff

Acordo X.G. 16/03/18 polo que se aproban as bases reguladoras do Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2018: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/03/22/2018_0000002197.pdf

 

Noticias Similares

BOLSA TRABALLO AUX. ADVO/... ANUNCIO de convocatoria e bases reguladoras da creación dunha bolsa de traballo para o nomeamento, en réxime de interinidade, de funcionarios da Escala de Administración Xeral, Subescala
Curso Horta Ecolóxica Prazo de inscrición: dende o luns, 23 de abril. Admisión: por rigurosa orde de solicitude.  
Axudas Deputación Publicáronse as convocatorias de axudas da Deputación Provincial 2018 de actividades e investimentos culturais, para as entidades sen ánimo de lucro que forman parte dos ámbitos correspondentes
Bases Técnico I. Turíst... O Concello de Negreira vén de publicar na súa Web e no seu Taboleiro de Edictos as BASES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DUN/DUNHA TÉCNICO
Escola Infantil de 0 a 3 ... Escola Infantil Municipal do Concello de Val do Dubra, de 0 a 3 anos CURSO 2018-2019 PRAZO SOLICITUDE RENOVACIÓN E PREINSCRICIÓN: do 15 ó 31 de marzo
Axuda FEDER E.I.M. A Consellería de Política Social concedeu ó Concello de Val do Dubra unha axuda para o investimento na mellora  do equipamento da escola infantil municipal de 0 a 3 anos (E.I.M.
Letras Galegas 2018
Curso Elaboración de Xab... Prazo de inscrición: dende o luns, 23 de abril. Admisión: por rigurosa orde de solicitude.
SOLICITUDES INSTALACIÓNS...   MODELO DE SOLICITUDE DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS  
Axudas rehabilitación ORDE do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das subvencións do Programa de infravivenda do Plan RehaVIta: Plan
ESCOLA DE MÚSICA IMPRESO DE MATRÍCULA
Licitación bar casa cult... PREGO DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS PARA A ADXUDICACIÓN DO CAFÉ BAR DA CASA DA CULTURA EN BEMBIBRE
AXUDAS MEDIDA LEADER Apertura da Convocatoria para a presentación de solicitudes de axuda ao abeiro da Medida Leader Galicia 2014-2020, GDR-19 Asociación Terras de Compostela Ámbito de actuación: O ámbito
ENQUISA AMBIENTAL ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA OT 5. “Frear o cambio climático”   Proxecto cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
Bolsa técnico xestión e... Resolución de Alcaldía de 14 de marzo de 2017 pola que se convoca o proceso de elaboración dunha lista para a selección de funcionario interino para o
Termalismo IMSERSO 2018