Author: Val Do Dubra
Bolsas traballo escola infantil
Bolsas traballo escola infantil

CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS PARA A CREACIÓN DE BOLSAS DE TRABALLO DE MESTRES/AS,  TÉCNICOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL E ASISTENTES INFANTIS PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL  DE VAL DO DUBRA, DE 0 A 3 ANOS As solictudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaránse, conforme ao modelo que figura como ANEXO I das bases específicas para […]

Axudas compra vivenda
Axudas compra vivenda

Axudas á mocidade para a compra de vivenda O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca axudas á mocidade para a compra de vivenda en concellos de menos de 5000 habitantes. Requisitos das persoas beneficiarias: Mocidade de entre 18 e 35 anos na data de presentación da solicitude e que reúnan os seguintes requisitos: – […]

Obradoiro de emprego
Obradoiro de emprego

Obradoiros de emprego para actividade forestal para mozas e mozos ata os 30 anos As mozas e os mozos de entre 18 e 30 anos, residentes en Val do Dubra, poderán participar nos talleres de emprego impulsados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. O obradoiro do que se beneficia o Concello de Val do […]

Bolsa traballo animador/a deportivo/a
Bolsa traballo animador/a deportivo/a

CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE ANIMADORES/AS DEPORTIVOS/AS NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA   Por Resolución da Alcaldía número 263/2018, do 18 de maio de 2018, acordouse aprobar as Bases da convocatoria e proceso selectivo para a constitución dunha bolsa de traballo de animadores/as deportivos/as, as cales sairon publicadas no correspondente anuncio no BOP […]

Enquisa ambiental
Enquisa ambiental

ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA OT 5. “Frear o cambio climático”   Proxecto cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.   O cambio climático supón unha ameaza ambiental, social e económica. O quentamento do sistema climático é inequívoco, e os […]