Daily Archives: 4 diciembre, 2020
MÁIS 2020
MÁIS 2020

OBRADOIRO DE EMPREGO MÁIS 2020 Listaxe definitiva das persoas preseleccionadas como alumnado: Listaxes definitivas alumnos Puntuación baremo méritos alumnos: puntuacions baremo alumnado Puntuación baremo auxiliar administrativo: puntuacion baremo aux. adm. Puntuación baremo Mestres: puntuacions baremo mestres Puntuación baremo Director: puntuacion baremo dirección Resultado entrevistas director obradoiro entrevista director@ Resultado entrevistas docente limpeza entrevista docente limpeza […]