Monthly Archives: junio 2018
Brigadas prevención e D.C.I.F.
Brigadas prevención e D.C.I.F.

SELECCIÓN DO PERSOAL DA BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS 2018 Por Resolución núm. 309/2018, do 8 de xuño, o alcalde acordou aprobar a convocatoria e as Bases reguladoras do proceso de selección para a provisión mediante a contratación laboral, de duración determinada, por obra ou servizo, durante 3 meses, a xornada completa […]

Campamento verán 2018
Campamento verán 2018

CAMPAMENTO DE VERÁN 2018 O Concello de Val do Dubra pón en marcha para o mes de xullo de 2018, un programa de entretemento, dirixido a nenas e nenos de 3 a 12 anos, para os períodos de vacacións escolares de verán. O obxectivo é ofertar unha alternativa que facilite aos pais e nais a conciliación […]

Bolsas traballo escola infantil
Bolsas traballo escola infantil

CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS PARA A CREACIÓN DE BOLSAS DE TRABALLO DE MESTRES/AS,  TÉCNICOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL E ASISTENTES INFANTIS PARA A ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL  DE VAL DO DUBRA, DE 0 A 3 ANOS As solictudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaránse, conforme ao modelo que figura como ANEXO I das bases específicas para […]

Bases peón
Bases peón

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN PEÓN, A XORNADA COMPLETA (PROGRAMA APROL RURAL 2018) Por Resolución da Alcaldia núm. 308, do 8 de xuño de 2018, acordouse aprobar a convocatoria e as bases do proceso de selección para a contratación laboral temporal dun peón, a xornada completa por un período de 9 meses, para […]

Bases tractorista
Bases tractorista

  BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, A XORNADA COMPLETA, DUN/DUNHA TRACTORISTA (PROGRAMA APROL RURAL 2018) Por Resolución da Alcaldia núm. 305, do 6 de xuño de 2018, acordouse aprobar a convocatoria e as bases do proceso de selección para a contratación laboral temporal dun tratorista, a xornada completa por un período de 9 meses, […]

Bolsa traballo animador/a deportivo/a
Bolsa traballo animador/a deportivo/a

CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE ANIMADORES/AS DEPORTIVOS/AS NO CONCELLO DE VAL DO DUBRA   Por Resolución da Alcaldía número 263/2018, do 18 de maio de 2018, acordouse aprobar as Bases da convocatoria e proceso selectivo para a constitución dunha bolsa de traballo de animadores/as deportivos/as, as cales sairon publicadas no correspondente anuncio no BOP […]