Monthly Archives: febrero 2017
LISTAXE DEFINITIVA BOLSA DE TRABALLO
LISTAXE DEFINITIVA BOLSA DE TRABALLO

LISTAXE DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS NO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA O NOMEAMENTO, EN RÉXIME DE INTERINIDADE, DE FUNCIONARIOS/FUNCIONARIAS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA AUXILIAR, APROBADA POR RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 72/2017. RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 72/2017 Data de publicación no Taboleiro de Edictos e na […]